Det praktiske

Dyrefodring

I hverdagen fodrer børn sammen med personalet dyrene i årdbørnehaven. I weekender og i ferier, hvor børnehaven har lukket, fordrer forældre og børn på skift dyrene. På infotavlen i børnehaven skriver forældre sig på årskalenderen for dyrefodring. Praktiske oplysning omkring fodring, fås hos personalet.