icon-Bliv-hørt

Bliv hørt

Ansøgning om husdyrgodkendelse - Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup

Assens Kommune har modtaget ansøgning om husdyrgodkendelse af husdyrbrug på landbrugsejendommen Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Der søges om godkendelse til det eksisterende produktionsareal på 5.933 m2 til søer og smågrise, samt til at udvide produktionsarealet med tre nye staldbygninger på 3.792 m2 til søer. Det ansøgte produktionsareal er på i alt 9.725 m2 til søer og smågrise. Derudover søges der om godkendelse til opførelse af en ny kornsilo, fortank og gyllebeholder på 6.000 m3.

Projektet er omfattet af en vurdering af virkningerne på miljøet, hvilket betyder at ansøgningen skal offentliggørelse. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet, stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning – til dette er der en frist på 14 dage til torsdag den 23. november 2023.

Herefter vil kommunen starte sagsbehandlingen med vurdering af virkningerne på miljøet. Udkast til godkendelse vil senere bliver offentliggjort med en 30 dages høringsfrist, hvor enhver igen gives mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage med bemærkninger til kommunens forslag til afgørelse.

Ansøgningsmaterialet kan ses via nedenstående links.

Har du spørgsmål kan du kontakte Jeppe Borre Holm, Miljø og Natur, Landbrug på tlf. 64 74 75 11 eller mail landbrug@assens.dk.

Få besked om nye offentliggørelser

Vi udsender et nyhedsbrev med alle vores offentliggørelser ca. en gang om ugen. Du kan tilmelde dig her:

Oplysning om behandling af personoplysninger